Omtrekkende bewegingen

Voor de expositie ‘Goddelijk en griezelig; het geheim van de slang’ in 2012 in het Afrika Museum Berg en Dal bracht ik Afrikaanse kunstobjecten bijeen uit musea over de hele wereld.

Bij de expositie verscheen een catalogus, waarin de culturele betekenis van de slang wereldwijd in kaart is gebracht. Daarin nam ik de Afrikaanse culturen voor mijn rekening in het artikel ‘Omtrekkende bewegingen. De betekenis en artistieke verbeelding van de slang in West-Afrika.’

In talloze culturen is de slang een mythologische figuur die gevaar dan wel geluk brengt. Omdat dit bijna wereldwijd het geval is vertellen deze mythen en rituelen ook iets over de mensheid. Het tonen van interculturele overeenkomsten past in het streven van de volkenkundige musea om het begrip voor diversiteit in een multiculturele samenleving te bevorderen.


Goddelijk en Griezelig. Het Geheim van de Slang  
onder redactie van Wouter Welling
(Afrika Museum Berg en Dal, 2012)

ISBN: 9789460221873

Ook verkrijgbaar in het Engels:
Dangerous and Divine
ISBN: 9789460222047