Siebe Rossel schrijft over de ontwikkeling en identiteit van bedrijven, over de relatie tussen mens en techniek, over cultuur en landschap, en over kunst en samenleving. Naast schrijver is Siebe Rossel tentoonstellingsmaker en projectleider, maar ook veelgevraagd spreker en docent.

‘Als sociaaleconomisch historicus ben ik geïnteresseerd in de ontwikkeling van landbouw, industrie, handel en transport. Hieronder ligt de vraag hoe mensen in hun dagelijkse behoeften voorzien. Hoeveel monden worden gevoed bij welke stand van arbeidsdeling en techniek? Hoe beïnvloedt een verandering hierin onze leefomgeving? Wat doen nieuwe technieken met de onderlinge relaties van mensen? Hoe verhouden techniek en lichaam zich tot elkaar?

Waar niemand het huis dat bewoond en het voedsel dat gegeten wordt nog zelf produceert, daar is iedereen een radertje in een groter geheel.  Als antropoloog vraag ik me af waaraan samenlevingen en organisaties hun samenhang ontlenen, en individuen hun identiteit. Kunst, muziek en gezamenlijke rituelen bieden de geborgenheid waaraan in een wereldwijd web behoefte is.”

Nu de vierde industriële revolutie is begonnen worden oude vragen opnieuw gesteld. Het verleden is altijd actueel en dat zorgt ervoor dat we heden en toekomst niet blind tegemoet hoeven te treden.

Over deze (en meer) onderwerpen schrijf ik en geef ik lezingen en presentaties voor elke gewenste doelgroep en voor elk publiek.

CONTACT
Telefoon: 06 12142465
E-mail: info@bureausieberossel.nl


Een creatief concept, een verband leggen dat anderen over het hoofd zien, een wild idee in een projectplan gieten en tot resultaat brengen, het is mij op het lijf geschreven.

Een korte schets, een uitgebreide studie, een populaire of een wetenschappelijk onderbouwde tekst op het snijvlak van kunst, cultuur, geschiedenis en actualiteit; ik denk graag met u mee.

Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht