Gerrit Jan van Heek. Protestant, liberaal of patriarch?

geloof-in-eigen-zaak

Biografie van de toentertijd grootste fabrikant van Nederland in opdracht van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Het leven van Van Heek gevolgd vanaf zijn geboorte en de tijd dat hij als tiener in Engeland voor het eerst een stoomfabriek zag tot zijn dood als fabrikant met de meeste werknemers van Nederland.

Gevraagd naar de eventuele invloed van Van Heeks geloofsbeleving op zijn ondernemerschap, heb ik het handelen van de textielfabrikant afgezet tegen de kernwaarden van het protestantisme, liberalisme en familisme. Van Heek ontwikkelt zich van een pater familias die autoritair maar rechtvaardig waakt over de belangen van zijn arbeiders tot iemand die niet begrijpt dat een zich emanciperende arbeidersklasse zelf wil beschikken over haar eigen lot. In zijn gedrag was Van Heek vooral een patriarch, in mindere mate een liberaal en weinig protestant.

De biografie is opgenomen in de bundel ‘Geloof in Eigen Zaak’, een verzameling van portretten van protestante ondernemers die is uitgegeven door de Vrije Universiteit Amsterdam.


Gerrit Jan van Heek (1837 – 1915). Protestant, liberaal of patriarch?
in Geloof in eigen zaak, Markante protestantse werkgevers in de negentiende en twintigste eeuw
ISBN: 9065509100