Canon van techniek in Twente

De Canon van techniek in Twente toont de rol van techniek voor de ontwikkeling van Twente door de eeuwen heen. Door middel van aansprekende vensters raken leerlingen in Twente geïnteresseerd in de ontwikkeling van techniek in hun eigen omgeving.

Canon van Techniek in Twente

Een dreigend tekort aan technische geschoolde mensen was aanleiding deze Canon op te stellen. Bij dit project heb ik samenwerking gezocht met Tech Your Future, Techniekpact Twente, de Willem Willink Stichting, drie gemeenten en twintig toonaangevende bedrijven.

https://canonvantechniekintwente.nl