Een bedrijf is een samenleving in het klein. Bedrijven maken en weerspiegelen de economische en technische ontwikkelingen in de maatschappij. Bedrijven hebben een eigen karakter en samenhang, die beide wortelen in het verleden en op jongere generaties worden overgedragen. Koninklijke ten Cate, Van Heek, Stork, Van Gend & Loos en Bolk Transport zijn voorbeelden van bedrijven waarover ik schrijf.

Meer weten?
Van korte schetsen tot uitgebreide studies, van populair tot wetenschappelijk, bij een boek over uw bedrijf is alles mogelijk. Het optekenen van ontstaan en karakter van uw producten en bedrijfscultuur is belangrijk voor het aantrekken en vasthouden van personeel. Ook toont een boek de betekenis van uw bedrijf in de samenleving. Met een eigen boek levert uw bedrijf een kenmerkend visitekaartje af.