Blueprints of Paradise

188452_10150110119154284_248486409283_6142066_5646461_n

Het Afrika Museum heeft zowel een collectie binnen de muren als daarbuiten, in de open lucht. Kent de collectie binnen de muren zowel traditionele als hedendaagse kunst uit Afrika, het buitenmuseum toont louter traditionele plattelandsarchitectuur terwijl veel Afrikanen nu in miljoenensteden wonen.

Om dit gat te dichten is in 2011 met African Architecture Matters een prijsvraag opgezet, waarbij architecten uit Afrika werd gevraagd naar hun ideaalbeeld van de toekomstige gebouwde omgeving.

Zij kwamen met oplossingen voor de openbare ruimte. In steden met tien tot twintig miljoen inwoners, zoals Lagos, Caïro, Johannesburg en Kinshasa, slibt die ruimte dicht.

2011-05-13 13.59.45

2011-05-13 14.01.05

2011-05-13 14.02.17

2011-05-13 14.00.43

301166_10150311254914284_248486409283_7727306_451926063_n

De ontwerpen zijn omgezet in een expositie en in architectuurdebatten in Nijmegen en Rotterdam over de vraag of Nederlandse steden baat kunnen hebben bij Afrikaanse ideeën. Er is samengewerkt met het Architectuurcentrum Nijmegen en het Nederlands Architectuur Instituut Rotterdam.


Blueprints of Paradise
Tentoonstelling voor het Afrika Museum Berg en Dal, 2011