300 jaar Ten Cate

TenCate-JustImagine

Over de geschiedenis van textielgigant Koninklijke Ten Cate valt veel te schrijven, maar vanuit het perspectief van innovatie blijft er een overzichtelijk aantal sleutelmomenten over.

Aan de hand van die momenten heb ik de ontwikkeling van Koninklijke Ten Cate beschreven waarbij de nadruk ligt op de innovaties van de afgelopen decennia.

Just Imagine! verscheen ter gelegenheid van het driehonderdjarig jubileum van Ten Cate als bijlage bij het jaarverslag van 2003.

KoninklijkeTenCate

Just Imagine!
Uitgave Koninklijke Ten Cate ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan.
2003
Ten Cate